Sterroryzowana obecnością wojsk rosyjskich deputacja sejmu grodzieńskiego podpisała traktat rozbiorowy z Rosją. W imieniu Rosji układ podpisał ambasador Jakow Sieviers. Na jego mocy Rosja zajęła województwa: mińskie, kijowskie, bracławskie i podolskie ora

Sterroryzowana obecnością wojsk rosyjskich deputacja sejmu grodzieńskiego podpisała traktat rozbiorowy z Rosją. W imieniu Rosji układ podpisał ambasador Jakow Sieviers. Na jego mocy Rosja zajęła województwa: mińskie, kijowskie, bracławskie i podolskie oraz części brzeskolitewskiego i wołyńskiego – 250 tys. km2 ziem Rzeczpospolitej z 3 mln. mieszkańców.

Skip to content