SS-Brigadeführer Franz Kutschera od września 1943 r. pełnił funkcję szefa SS i policji na Dystrykt Warszawski. W okupowanej stolicy Polski wprowadził terror na niespotykaną wcześniej skalę, wymierzony nie tylko w członków ruchu oporu, ale przede wszystkim

SS-Brigadeführer Franz Kutschera od września1943 r. pełnił funkcję szefa SS i policji na Dystrykt Warszawski. W okupowanej stolicy Polski wprowadził terror na niespotykaną wcześniej skalę, wymierzony nie tylko w członków ruchu oporu, ale przede wszystkim w ludność cywilną. Z jego inicjatywy organizowano masowe egzekucje ludności, zatrzymanej podczas tzw. łapanek ulicznych. W listopadzie 1943 r. Kierownictwo Walki Podziemnejwydało na niego wyrok śmierci. Zamach, przeprowadzony przez żołnierzy Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej, zakończył się sukcesem. Z 12 żołnierzy biorących w niej udział, dwóch zmarło z odniesionych ran, dwóch uciekając przed niemiecką blokadą zginęło skacząc do Wisły. Zamach na tak wysokiego dygnitarza okupacyjnych władz niemieckich uznawany jest za jedną z najskuteczniejszych akcji odwetowych polskiego podziemia.

Skip to content