Śmierć generała Józefa Hauke w III bitwie pod Dijon.

W III bitwie pod Dijon, w trakcie wojny francusko-niemieckiej 1870 r. poległ gen. broni Józef Hauke ps. Bosak. Był tojeden z najdzielniejszych i najzdolniejszych oficerów polskich walczących przeciw Rosji w powstaniu styczniowym. Jako dowódca II Korpusu powstańczego do lutego 1864 r. z powodzeniem bił się przeciw oddziałom carskim w Małopolsce. Po klęsce powstania udał się na emigrację. Zaprzyjaźnił się z słynnym włoskim rewolucjonistą – Giuseppem Garibaldim. Wraz z nim stanął w obronie Francji zaatakowanej przez Prusy i ich sojuszników. Giuseppe Garibaldi, któremu francuski rząd republikański powierzył dowództwo złożonej z ochotników, nowoformowanej Armii Wogezów, postawił w październiku 1870 r. na czele I Brygady gen. Hauke-Bosaka. Ten zaś, idąc na odsiecz Dijon, na czele osłabionych wcześniej ciężkimi walkami z Prusakami oddziałów, wpadł w zasadzkęnie przyjaciela i zginął. Dziś jego bohaterską śmierć upamiętnia pamiątkowa stela w Hauteville-lès-Dijon.

Skip to content