Sformowano 36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego.

Sformowano 36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego.

Skip to content