Rząd Narodowy nałożył 5 % podatek na zamożną ludność Królestwa Polskiego w celu finansowania toczącego się wówczas powstania styczniowego.

Rząd Narodowy nałożył 5 % podatek na zamożną ludność Królestwa Polskiego w celu finansowania toczącego się wówczas powstania styczniowego.

Skip to content