Rozwiązanie, za aprobatą Rządu na Wychodźctwie i Naczelnego Wodza, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Zadaniem delegatury, powstałej w wyniku decyzji gen. Andersa 8 maja 1945 r., było prowadzenie walki konspiracyjnej z okupacją sowiecką. Delegatem Sił Zbro

Rozwiązanie, za aprobatą Rządu na Wychodźctwie i Naczelnego Wodza, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Zadaniem delegatury, powstałej w wyniku decyzji gen. Andersa 8 maja 1945 r., było prowadzenie walki konspiracyjnej z okupacją sowiecką. Delegatem Sił Zbrojnych na Kraj mianowano płk Jana Rzepeckiego. W miejsce rozwiązanej delegatury powołano we wrześniu 1945 r. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość.

Skip to content