Rota piechoty rosyjskiej prowadzona przez kpt. Steckera rozbiła niewielki oddział powstańczy Szczęsnego Włodka „Samucha” pod Wielkim Bagnem (pow. wołkowyski).

Rota piechoty rosyjskiej prowadzona przez kpt. Steckera  rozbiła niewielki oddział powstańczy Szczęsnego Włodka „Samucha” pod Wielkim Bagnem (pow. wołkowyski).

Skip to content