Przymierze w Skirtymoniu. Wielki mistrz krzyżacki Paul von Rusdorf oraz mistrz krajowy inflancki Zizon von Rutenberg zawarli przymierze z wielkim księciem Litwy Świdrygiełłą. Porozumienie wymierzone przeciw Polsce i husytom przewidywało wzajemną pomoc w p

Przymierze w Skirtymoniu. Wielki mistrz krzyżacki Paul von Rusdorf oraz mistrz krajowy inflancki Zizon von Rutenberg zawarli przymierze z wielkim księciem Litwy Świdrygiełłą. Porozumienie wymierzone przeciw Polsce i husytom przewidywało wzajemną pomoc w przypadku wojny, współdziałanie przy planowaniu kampanii i podziale łupów. Granice Litwy i Prus miały pozostać nienaruszone, a żadna ze stron nie mogła samodzielnie zawrzeć osobnych aktów przymierza. W 1435 r. po klęsce połączonych wojsk krzyżackich i Świdrygiełły pod Wiłkomierzem, Zakon wycofał się z sojuszu ze zbuntowanym litewskim księciem i podpisał traktat pokojowy z Polską.

Skip to content