Przekroczenie granicy Rzeczypospolitej przez oddziały armii rosyjskiej w celu wsparcia konfederacji targowickiej.

Przekroczenie granicy Rzeczypospolitej przez oddziały armii rosyjskiej w celu wsparcia konfederacji targowickiej.

Skip to content