Przedstawiciele PKWN podpisali z ZSRR porozumienie, w którym uznali tzw. linię Curzona za wschodnią granicę Polski. Dopiero po jego podpisaniu mogli się udać na tereny na zachód od tej linii zajęte przez Armię Czerwoną.

Przedstawiciele PKWN podpisali z ZSRR porozumienie, w którym uznali tzw. linię Curzona za wschodnią granicę Polski. Dopiero po jego podpisaniu mogli się udać na tereny na zachód od tej linii zajęte przez Armię Czerwoną.

Skip to content