Prezydent RP Władysław Raczkiewicz ogłosił stan wojny Polski z Japonią. Stosunki między obu państwami zostały unormowane dopiero na mocy postanowień układu z 8 lutego 1957 r. podpisanego przez wiceministra spraw zagranicznych PRL Józefa Winiewicza i ambsa

Prezydent RP Władysław Raczkiewicz ogłosił stan wojny Polski z Japonią. Stosunki między obu państwami zostały unormowane dopiero na mocy postanowień układu z 8 lutego 1957 r. podpisanego przez wiceministra spraw zagranicznych PRL Józefa Winiewicza i ambsadora Japonii przy ONZ Kase Toshikazu.

Skip to content