Powstańczy Pułk Opoczyński ppłk. Jana Rudowskiego zadał poważne straty 2 sotniom kozackim w starciu pod Bliżynem.

Powstańczy Pułk Opoczyński ppłk. Jana Rudowskiego zadał poważne straty 2 sotniom kozackim w starciu pod Bliżynem. Szczególnie wysokie straty ponieśli kozacy kubańscy płk. Kulgaczewa.

Skip to content