Powstańcom styczniowym udało się zniszczyć most kolejowy pod Piotrkowem.

Powstańcom styczniowym udało się zniszczyć most kolejowy pod Piotrkowem.

Skip to content