Powołano w Krakowie Naczelnego Komitetu Narodowego. W jego skład weszli politycy wszystkich stronnictw, zarówno konserwatywnych i narodowych, jak i ludowych i socjalistycznych. NKN miał objąć patronat, jako najwyższa instancja polskich sił zbrojnych, nad

Powołano w Krakowie Naczelnego Komitetu Narodowego. W jego skład weszli politycy wszystkich stronnictw, zarówno konserwatywnych i narodowych, jak i ludowych i socjalistycznych. NKN miał objąć patronat, jako najwyższa instancja polskich sił zbrojnych, nad Legionami Polskimi. Na czele departamentu wojskowego NKN stanął Władysław Sikorski. NKN reprezentował opcję proaustriacką w czasie I wojny światowej.

Skip to content