Powołanie do życia konspiracyjnej organizacji Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”.

Była to polska cywilno-wojskowa organizacja antykomunistyczna, której człon stanowiła rozwiązana w 1945 r. Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj. WiN przejęła jej strukturę organizacyjną, kadry, majątek a także częściowo oddziały leśne. WiN dążyła do realizacji swego programu drogą walki politycznej, przez zwycięstwo sił demokratycznych w wolnych wyborach, dopuszczając jednak możliwość zbrojnej samoobrony. Pierwszym prezesem Zrzeszenia został płk Jan Rzepecki.

Skip to content