Potyczka pod Rusinowem – jak powstańcy Czachowskiego stawili czoła dragonom rosyjskim?

Oddział powstańczy naczelnika wojennego województwa sandomierskiego płk. Dionizego Czachowskiego pod Rusinowem stoczył potyczkę z dragonami rosyjskimi. Kawaleria carska wchodziła w skład ścigającej powstańców kolumny płk. Bułatowicza. Polakom udało się przebić do zalesionych wzgórz w okolicach Przysuchy.

Skip to content