Pomimo ogromnego poświęcenia powstańczych oddziałów Niemcy przejęli kontrolę nad Starym Miastem.

Pomimo ogromnego poświęcenia powstańczych oddziałów Niemcy przejęli kontrolę nad Starym Miastem.

Skip to content