Polska i Czechy podpisały pokój w Wyszehradzie na Węgrzech. Król Kazimierz III Wielki wypłacił królowi Czech Janowi Luksemburskiemu 20 tysięcy kóp groszy praskich w zamian za zrzeczenie się praw do korony polskiej oraz zwrot zamku w Bolesławcu i okoliczny

Polska i Czechy podpisały pokój w Wyszehradzie na Węgrzech. Król Kazimierz III Wielki wypłacił królowi Czech Janowi Luksemburskiemu 20 tysięcy kóp groszy praskich w zamian za zrzeczenie się praw do korony polskiej oraz zwrot zamku w Bolesławcu i okolicznych dóbr.

Skip to content