Podczas wojny w obronie Konstytucji 3 Maja pod Krzemieniem awangarda armii rosyjskiej pod wodzą gen mjr. Fiodora Denisowa, uderzająca na Rzeczpospolitą od strony Białorusi podjęła próbę przeprawienia się przez most na Bugu. Strzegące mostu wojska litewski

Podczas wojny w obronie Konstytucji 3 Maja pod Krzemieniem awangarda armii rosyjskiej pod wodzą gen mjr. Fiodora Denisowa, uderzająca na Rzeczpospolitą od strony Białorusi podjęła próbę przeprawienia się przez most na Bugu. Strzegące mostu wojska litewskie pod dowództwem gen. lejt. Michała Zabiełły, początkowo zaskoczone, zostały odrzucone przez Rosjan. Ostatecznie jednak, po opanowaniu paniki, liczniejsze oddziały litewskie powstrzmały i pobiły rosyjski oddział. Jedynie niedołężnemu dowództwu gen. Zabiełły Rosjanie zawdzięczali wycofanie się na wschodni brzeg rzeki.

Skip to content