Podczas wojny turecko-rosyjskiej z l. 1877-1878 w Wiedniu Polacy sformowali Rząd Narodowy pod przywództwem ks. Adama Sapiehy. Jego zadaniem było koordynowanie polskich spiskowych organizacji i niedopuszczenie do przedwczesnego wybuchu powstania na terenie

Podczas wojny turecko-rosyjskiej z l. 1877-1878 w Wiedniu Polacy sformowali Rząd Narodowy pod przywództwem ks. Adama Sapiehy. Jego zadaniem było koordynowanie polskich spiskowych organizacji i niedopuszczenie do przedwczesnego wybuchu powstania na terenie zaboru rosyjskiego. Cieszył się on dyplomatycznym wsparciem Wielkiej Brytanii. Wsparło go kilku działaczy z powstania styczniowego, ale nie zdobył szerszego uznania. Rząd uległ samorozwiązaniu w grudniu 1877 r. 

Skip to content