Podczas powstania styczniowego doszło do II bitwy pod Chruśliną nad granicą z zaborem austriackim. W ośmiogodzinnym boju Rosjanie pod dowództwem płk. Miednikowa zostali pobici przy znikomych stratach wśród powstańców gen. Michała „Kruka” Heyde

Podczas powstania styczniowego doszło do II bitwy pod Chruśliną nad granicą z zaborem austriackim. W ośmiogodzinnym boju Rosjanie pod dowództwem płk. Miednikowa zostali pobici przy znikomych stratach wśród powstańców gen. Michała „Kruka” Heydenreicha.

Skip to content