Pod Żdżarami (k. Nowego Miasta) doszło do zwycięskiej potyczki sił powstańczych ppłk. Michała Zielińskiego i mjr. Orłowskiego z rosyjską rotą piechoty

Pod Żdżarami (k. Nowego Miasta) doszło do zwycięskiej potyczki sił powstańczych ppłk. Michała Zielińskiego i mjr. Orłowskiego z rosyjską rotą piechoty, wspartą przez 40 kozaków. Zadawszy nieprzyjacielowi znaczne straty, z powodu braku amunicji, Polacy wycofali się.

Skip to content