Pod Wojszkami (k. Płoskowa) oddział 500 jeźdźców z pułku straży przedniej gen. adiut. Michała Kirkora został wciągnięty w zasadzkę przez Kozaków dońskich płk. Popowa. Za wycofującymi się Litwinami ruszyli w pościg strzelcy dowodzeni przez gen. mjr. Fiodor

Pod Wojszkami (k. Płoskowa) oddział 500 jeźdźców z pułku straży przedniej gen. adiut. Michała Kirkora został wciągnięty w zasadzkę przez Kozaków dońskich płk. Popowa. Za wycofującymi się Litwinami ruszyli w pościg strzelcy dowodzeni przez gen. mjr. Fiodora Denisowa, którzy ponieśli jednak ciężkie straty od ukrytych w pobliskim lesie strzelców litewskich.

Skip to content