Pod Stefankowem oddział powstańczy wojennego naczelnika sandomierskiego płk. Dionizego Czachowskiego rozbił kompletnie kozaków mjr. Dońca-Chmielnickiego.

Pod Stefankowem oddział powstańczy wojennego naczelnika sandomierskiego płk. Dionizego Czachowskiego rozbił kompletnie kozaków mjr. Dońca-Chmielnickiego. Po bitwie, w akcie zemsty za pacyfikację Suchedniowa i Wąchocka, 12 rosyjskich jeńców ze smoleńskiego pułku piechoty zostało powieszonych.

Skip to content