Pod Sokołowem w krwawym starciu gen. Ludwik Mierosławski na czele powstańców wielkopolskich pokonał oddziały pruskie gen. Moritza Hirschfelda.

Pod Sokołowem w krwawym starciu gen. Ludwik Mierosławski na czele powstańców wielkopolskich pokonał oddziały pruskie gen. Moritza Hirschfelda.

Skip to content