Pod przewodnictwem Franciszka Dobrowolskiego został sformowany nowy rząd powstańczy, tzw. rząd wrześniowy.

Pod przewodnictwem Franciszka Dobrowolskiego został sformowany nowy rząd powstańczy, tzw. rząd wrześniowy. Zastąpił on rząd Karola Majewskiego, który wobec niepowodzeń realizowanej od czerwca  koncepcji powstania podał się do dymisji 14 lub 15 września. Do „rządu wrześniowego” wszedł m.in. Ignacy Chmieleński. W wyniku nielojalności Ludwika Mierosławskiego oraz sabotowania prac na prowincji m.in. przez Ignacego Chmieleńskiego, nowe kierownictwo powstania utrzymało się jedynie przez miesiąc. Rząd ten mimo krótkiego istnienia przeprowadził scalenie dualistycznej (cywilnej i wojskowej) administracji powstańczej kraju.

Skip to content