Pod Nową Wsią (Kujawy) niedobitki oddziału powstańczego dyktatora powstania styczniowego gen. Ludwika Mierosławskiego i duża partia Kazimierza Mielęckiego zostały otoczone i pobite przez 14. Ołoniecki Pułk Piechoty, dowodzony przez płk. Jurija Szylder-Szu

Pod Nową Wsią (Kujawy) niedobitki oddziału powstańczego dyktatora powstania styczniowego gen. Ludwika Mierosławskiego i duża partia Kazimierza Mielęckiego zostały otoczone i pobite przez 14. Ołoniecki Pułk Piechoty, dowodzony przez płk. Jurija Szylder-Szuldnera. W wyniku tej bitwy Mierosławski opuścił Królestwo Kongresowe i udał się na emigrację, skąd próbował kierować powstaniem. Oddział Mielęckiego niebawem zebrał się i znów włączył do walki.

Skip to content