Pod Nową Wsią (k. Warki) gen. Meller-Zakomelski na czele przeważających sił rosyjskich doścignął wycofujący się oddział powstańczy Władysława Grabowskiego.

Pod Nową Wsią (k. Warki) gen. Meller-Zakomelski na czele przeważających sił rosyjskich doścignął wycofujący się oddział powstańczy Władysława Grabowskiego. Mimo zaskoczenia, powstańcy dzielnie powstrzymywali nieprzyjaciela, lecz ostatecznie ponieśli porażkę. Z pola walki dowódcy udało się jednak wyprowadzić znaczne siły.

Skip to content