Pod Mienią (k. Mińska Mazowieckiego) oddział powstańczy Kazimierza Kobylińskiego zaatakował 4 sotnie kozaków rtm. Stahl von Holsteina wspartych rosyjskimi huzarami.

Pod Mienią (k. Mińska Mazowieckiego) oddział powstańczy Kazimierza Kobylińskiego zaatakował 4 sotnie kozaków rtm. Stahl von Holsteina wspartych rosyjskimi huzarami. Polacy zostali odparci, a dowódca powstańczy, otoczony przez kozaków, zginął.

Skip to content