Pod Michałowem (k. Okuniewa) oddziały powstańcze mjr. Józefa Jankowskiego i Adama Zielińskiego stoczyły ciężką potyczkę

Pod Michałowem (k. Okuniewa) oddziały powstańcze mjr. Józefa Jankowskiego i Adama Zielińskiego stoczyły ciężką potyczkę z 6 rotami piechoty rosyjskiej z 2 działami, wspieranymi przez dragonów, szwadron ułanów oraz sotnię kozaków. Powstańcy dzięki zajciu dobrych pozycji zadali znaczne straty nieprzyjacielowi i wycofali się ponosząc niewielkie straty.

Skip to content