Pod Ludwinowem (pow. wołkowyski) powstańcy pod dowództwem Aleksandra Lenkiewicaz ps. Lander stoczyli krótką potyczkę z 2 rotami rosyjskiej piechoty.

Pod Ludwinowem (pow. wołkowyski)  powstańcy pod dowództwem Aleksandra Lenkiewicaz ps. Lander stoczyli krótką potyczkę z 2 rotami rosyjskiej piechoty. Zaskoczeni obecnością silnego oddziału, żołnierze carscy szybko się wycofali.

Skip to content