Pod Łoczynem kolumna ppłk. Zukowa, wsparta podburzonymi chłopami, rozbiła niewielką partię Stanisława Laskowskiego.

Pod Łoczynem kolumna ppłk. Zukowa, wsparta podburzonymi chłopami, rozbiła niewielką partię Stanisława Laskowskiego. Działania rosyjskie były częścią realizowanej w powiecie ihumeńskim (Białoruś) operacji przeciw partiom powstańczym zorganizowanej przez gen. por. Zabołockiego.

Skip to content