Pod Kowalewiczami (k. Szacka) została otoczona i rozproszona przez Rosjan ostatnia na Białorusi większa partia powstańcza pod dowództwem Lucjana Romiszewskiego „Ruszczyca”.

Pod Kowalewiczami (k. Szacka) została otoczona i rozproszona przez Rosjan ostatnia na Białorusi większa partia powstańcza pod dowództwem Lucjana Romiszewskiego „Ruszczyca”.

Skip to content