Pod Kostangalią (Rumunia) oddział powstańczy płk. Zygmunta Miłkowskiego stoczył zwycięską potyczkę z silnym oddziałem rumuńskim płk. Calinescu (ok. 1200 piechoty i 60 jazdy).

Pod Kostangalią (Rumunia) oddział powstańczy płk. Zygmunta Miłkowskiego stoczył zwycięską potyczkę z silnym oddziałem rumuńskim płk. Calinescu (ok. 1200 piechoty i 60 jazdy). Mimo zwycięstwa dowódca powstańców, nie widząc szans na przedostanie się na Podole, postanowił złożyć broń.

Skip to content