Pod Fajsławicami partie powstańcze Karola Krysińskiego i Józefa Ruckiego pod komendą gen. Michała „Kruka” Heydenreicha, liczące 1700 ludzi zostały zaskoczone i rozbite przez silny oddział rosyjski. Zginęło 320 powstańców, a 650 dostało się do

Pod Fajsławicami partie powstańcze Karola Krysińskiego i Józefa Ruckiego pod komendą gen. Michała „Kruka” Heydenreicha, liczące 1700 ludzi zostały zaskoczone i rozbite przez silny oddział rosyjski. Zginęło 320 powstańców, a 650 dostało się do niewoli. Straty nieprzyjaciela były znikome. Z okrążonych sił powstańczych wyrwała się jedynie powstańcza jazda gen. Heydenreicha.

Skip to content