Pod Brodami została stoczona walka oddziału powstańczego z II Korpusu z Rosjanami. Oddziałami powstańczymi dowodził jeden z najzdolniejszych oficerów gen. Józefa Hauke-Bosaka, dezerter z armii rosyjskiej, kpt. Paweł Bogdanow.

Pod Brodami została stoczona walka oddziału powstańczego z II Korpusu z Rosjanami. Oddziałami powstańczymi dowodził jeden z najzdolniejszych oficerów gen. Józefa Hauke-Bosaka, dezerter z armii rosyjskiej, kpt. Paweł Bogdanow.

Skip to content