Początek wojny Rosji z Rzeczypospolitą.

Rosja oficjalnie rozpoczęła wojnę z Rzeczypospolitą Obojga Narodów popierając Kozaków Zaporoskich, którzy zgodnie z ustaleniami w Perejasławiu oddali się pod jurysdykcję carską. Z przerwami działania wojenne prowadzono do zawarcia rozejmu w Andruszowie 30 stycznia 1667 r., który, potwierdzony pokojem Grzymułtowskiego w 1686 r., faktycznie zakończył wojny polsko-moskiewskie w XVII w.

Skip to content