Początek Wiosny Ludów w Poznaniu. Na wieść o wypadkach berlińskich, w Poznaniu zawiązał się Komitet Narodowy, który zajął się opracowaniem petycji do króla Prus Fryderyka Wilhelma IV. Jednocześnie wybrano delegację, która miała przedstawić petycję w Berli

Początek Wiosny Ludów w Poznaniu. Na wieść o wypadkach berlińskich, w Poznaniu zawiązał się Komitet Narodowy, który zajął się opracowaniem petycji do króla Prus Fryderyka Wilhelma IV. Jednocześnie wybrano delegację, która miała przedstawić petycję w Berlinie.

Skip to content