Początek walk 1. Brygady Legionów Polskich pod Konarami i Kozinkiem w Sandomierskiem. Szczególnie wyróżniły się bataliony 1. Pułku Piechoty Legionów mjr. Edwarda Rydza-Śmigłego przeprowadzając śmiałe ataki na pozycje rosyjskie. W siedmiodniowych starciac

Początek walk 1. Brygady Legionów Polskich pod Konarami i Kozinkiem w Sandomierskiem. Szczególnie wyróżniły się bataliony 1. Pułku Piechoty Legionów mjr. Edwarda Rydza-Śmigłego przeprowadzając śmiałe ataki na pozycje rosyjskie. W siedmiodniowych starciach Brygada straciła prawie 700 ludzi, a wśród nich jednego z najzdolniejszych oficerów – kpt. Kazimierza Herwina-Piątka.

Skip to content