Początek walk 1. Armii Wojska Polskiego o przyczółki na Wiśle w rejonie Dęblina i Puław. Walki toczone do 4 sierpnia zakończyły niepowdzieniem polskich oddziałów, które poniosły wysokie straty.

Początek walk 1. Armii Wojska Polskiego o przyczółki na Wiśle w rejonie Dęblina i Puław. Walki toczone do 4 sierpnia zakończyły niepowdzieniem polskich oddziałów, które poniosły wysokie straty.

Skip to content