Początek oblężenia Bełza. Podczas najazdu turecko-tatarskiego na ziemie polskie oddziały tatarskie pod wodzą syna chana – Achmeta obległy Bełz. Przez kolejne pięć dni usiłowały zdobyć gród, ale wobec niepowodzeń spustoszyli jego okolice i wycofali s

Początek oblężenia Bełza. Podczas najazdu turecko-tatarskiego na ziemie polskie oddziały tatarskie pod wodzą syna chana – Achmeta obległy Bełz. Przez kolejne pięć dni usiłowały zdobyć gród, ale wobec niepowodzeń spustoszyli jego okolice i wycofali się do swoich siedzib. Król Polski nie zdołał im przeszkodzić w uprowadzeniu jasyru i wywiezieniu łupów. Jeszcze w tym samym roku na ziemię bełską spadł kolejny najazd tatarski.

Skip to content