Partyzancki oddział powstańczy, w skład którego wchodzili kurpiowscy chłopi pod dowództwem mjr. Władysława Brandta, zaatakował pod Nowogrodem Łomżyńskim rosyjski posterunek graniczny.

Partyzancki oddział powstańczy, w skład którego wchodzili kurpiowscy chłopi pod dowództwem mjr. Władysława Brandta, zaatakował pod Nowogrodem Łomżyńskim rosyjski posterunek graniczny. Mimo wsparcia udzielonego Rosjanom przez pruskich strażników granicznych i lepszego wyposażenia nieprzyjaciela, Polacy zadawszy znaczne starty przeciwnikom, zmusili ich do wycofania się do Prus. Powstańcy zdobyli znaczny zapas broni i zniszczyli rządową komorę celną.

Skip to content