Partia Kuczyka, w sile 300 osób, odparła pod Otwockiem (k. Warszawy), natarcie dwukrotnie liczniejszego oddziału rosyjskiego

Partia Kuczyka, w sile 300 osób, odparła pod Otwockiem (k. Warszawy), natarcie dwukrotnie liczniejszego oddziału rosyjskiego, złożonego z 500 piechurów z Pułku Kostromskiego i sotni kozaków. Zadawszy znaczne straty nieprzyjacielowi, powstańcy bez przeszkód przeprawili się na lewy brzeg Wisły.

Skip to content