Odsłonięcie Panoramy Racławickiej.

Uroczyste odsłonięcie monumentalnego malowidła Jana Styki i Wojciecha Kossaka miało miejsce w rotundzie na terenie Parku Stryjskiego we Lwowie. Panorama przedstawia najsłynniejszą bitwę powstania kościuszkowskiego stoczoną 4 kwietnia 1794 r. Na obrazie można obejrzeć bohaterów insurekcji, m.in.: Tadeusza Kościuszkę, gen. Antoniego Madalińskiego, gen. Stanisława Fiszera oraz kosynierów. W czasie II wojny światowej panoromę ukryto w klasztorze bernardynów. Częściowo uszkodzone malowidło w latach wojny, zostało odzyskane od władz ZSRR wraz z częścią zbiorów Zakładu Ossolineum. Panoramę wywieziono do Wrocławia, gdzie od 1986 r. można ją oglądać w specjalnie zbudowanej rotundzie.

Skip to content