Oddziały rosyjskie zorganizowały obławę na partię Marcina Borelowskiego ps. Lelewel. Powstańcy stoczyli wpierw krótką, dwugodzinną potyczkę z 2 rotami nieprzyjacielskiej piechoty oraz 2 sotniami kozaków pod Adamkami, następnie zaś siły nieprzyjacielskie o

Oddziały rosyjskie zorganizowały obławę na partię Marcina Borelowskiego ps. Lelewel. Powstańcy stoczyli wpierw krótką, dwugodzinną potyczkę z 2 rotami nieprzyjacielskiej piechoty oraz 2 sotniami kozaków pod Adamkami, następnie zaś siły nieprzyjacielskie osaczyły powstańców pod Lutą. Polacy za cenę utraconych taborów i i ciężkich straty wycofali się.

Skip to content