Oddziały NKWD rozpoczęły trwające do 4 stycznia 1945 r. masowe aresztowania Polaków zamieszkałych we Lwowie.

Oddziały NKWD rozpoczęły trwające do 4 stycznia 1945 r. masowe aresztowania Polaków zamieszkałych we Lwowie. Objęły one według szacunków AK ok. 17 tys. osób, w tym 31 pracowników naukowych Uniwersytetu im. Jana Kazimierza (przemianowanego przez władze radzieckie na Uniwesytet Iwana Franki) i Politechniki Lwowskiej. Część aresztowanych po kilkudniowym śledztwie została zwolniona, jednak większość deportowano w głąb Związku Radzieckiego

Skip to content