Oddziały BCh i AK,w ramach akcji odwetowej za wysiedlenie ludności polskiej na Zamojszczyźnie, podpaliły zamieszkałą przez Niemców wieś Niewóz.

Oddziały BCh i AK, w ramach akcji odwetowej za wysiedlenie ludności polskiej na Zamojszczyźnie, podpaliły zamieszkałą przez Niemców wieś Niewóz.

Skip to content