Oddział powstańczy pod dowództwem francuskiego oficera Léona Younga de Blankenheima zaatakował, pobił i zmusił do przekroczenia granicy pruskiej 700 żołnierzy rosyjskich pod komendą gen. Nielidowa.

Oddział powstańczy pod dowództwem francuskiego oficera Léona Younga de Blankenheima zaatakował, pobił pod Nową Wsią i zmusił do przekroczenia granicy pruskiej 700 żołnierzy rosyjskich pod komendą gen. Nielidowa.

Skip to content