Oddział gen. Józefa Hauke-Bossaka stoczył bój pod Ociesękami z kolumną rosyjską płk. Szulmana.

Oddział gen. Józefa Hauke-Bossaka stoczył bój pod Ociesękami z kolumną rosyjską płk. Szulmana. Powstańcy zadali poważne straty kolumnie rosyjskiej złożonej z 3 rot piechoty, sotni kozaków i 2 dział. Wobec nadciągania kolejnych sił carskich powstańcy wycofali się.

Skip to content