Oddział 200 powstańców Stanisława Laskowskiego został zaatakowany pod Ladami (pow. ihumeński na Białorusi) przez 2 roty piechoty rosyjskiej.

Oddział 200 powstańców Stanisława Laskowskiego został zaatakowany pod Ladami (pow. ihumeński na Białorusi) przez 2 roty piechoty rosyjskiej. Obawiając się okrążenia, powstańcy, zadawszy po trzygodzinnej walce nieprzyjacielowi ciężkie straty, wycofali się.

Skip to content